Aktuellt

Epost-lista

[2018-08-22]
Har du anmält din epost till epost-listan? Genom att välja att få utskick via epost minskar du både styrelsens arbete och förbundets kostnader för porto! Se Medlemskap/Anmälan epostlista

Medlemsavgift!

[2018-08-19]
I skrivande stund är det gott och väl över 50 % av betalande medlemmar som inte har betalat sin medlemsavgift för 2018. Om du avser att fortsätta som medlem, och inte har betalat, är vi tacksamma för om du gör det. Varje obetald avgift innebär ett merarbete för styrelsen i form av påminnelser.

Omslag 2/18

[2018-05-05]

Omslag 1/18

[2018-01-27]