Aktuellt

Årsmöte 2021

[2021-02-02]
På möte den 3 januari 2021 beslutade styrelsen att röstning och deltagande vid årsstämman 2021 enbart kommer att ske genom poströstning. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på ett ordinarie årsmöte i år. Beslutet är fattat för att minska smittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. På detta sätt kan vi undvika en fysisk sammankomst, samtidigt som ni medlemmar får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter. Spelmansförbundet får också genom detta möjlighet att bilda en arbetsför och legitim styrelse. En av anledningarna är att flera andra ideella föreningar fått problem då de hoppat över ett årsmöte och banker och bidragsgivare sedan begärt aktuella dokument och föreningarna i fråga fått problem då dessa banker och bidragsgivare kräver bl. a konstituerande styrelseprotokoll som inte är äldre än ett år. F.ö se handlingarna under Verksamhet/Årsmöten

Varakursen 2021

[2020-09-30]
Vi får tyvärr meddela att Varakursen 2021 är inställd. Mer info kommer i nästa nummer av Västgötaspelmannen.

Några steg vidare – del två

[2020-08-24]

Kursen är tyvärr inställd! Vi satsar på hösten 2021 istället, Väl mött!

Digital Låtkurs

[2020-03-19]
Så här i Corona-tider öppnar Västergötlands spelmansförbund upp för en digital låtkurs med Jenny Gustafsson. Bara för att vi inte får träffas så kan du ändå gå kurs och lära dig låtar. Kursen sker online med Youtube-filmer. Kursen äger rum i april och sträcker sig över en månad. Innehållet är låtar från Västergötland med Jenny Gustafsson på fiol. Kursen innebär att 2-3 låtar i veckan skickas ut som en länk till deltagarna. (Youtube-länkar) Detta är en kurs som vänder sig till dig med intresse för västgötsk folkmusik och låtstil. Kursen vänder sig till alla nivåer eftersom du själv bestämmer inlärningstakten.

Kursavslutningen blir en spel- & dansfest där vi firar att virustiderna är över.

Kursen kostar 500 kr för de som arbetar och 200 kr för de med ansträngd ekonomi. VI lämnar upp till dig att bestämma vilken grupp du tillhör. Anmäl dig på: http://dinkurs.se/digital1 Välkommen med din anmälan!

Omslag 1/20

[2020-01-21]

Omslag 2/19

[2019-05-23]

Omslag 1/19

[2019-02-13]

Allspelslåtar!

[2019-01-15]
Under Verksamhet/Allspelslåtar finns nu en uppdaterad lista. Dessutom finns alla låtar som ljudfiler!

Epost-lista

[2018-08-22]
Har du anmält din epost till epost-listan? Genom att välja att få utskick via epost minskar du både styrelsens arbete och förbundets kostnader för porto! Se Medlemskap/Anmälan epostlista