Aktuellt

Några steg vidare

[2021-06-29]
Folkmusikalisk fortbildning. Nu finns chansen att gå steg II i vår eminenta fortbildning i västgötsk folkmusik under ledning av Billy Lätt och Mats Johansson på Axevalla folkhögskola två helger i höst. Följ med bland fallstråk och trinningar, teori blandat med praktik. Praktisk låtanalys med fokus på spelstil och tolkningsmöjligheter bl.a. genom att lyssna på äldre inspelningar. Arbeta speciellt med anslaget och formandet av tonen i fallstråkstekniken. Hur att betona anslaget med stråke, blåsteknik eller på tangent? Alla instrument välkomna, undervisning sker på fiol. Mer info här och anmälan: dinkurs.se/axevalla21

Omslag 2-21

[2021-06-16]

Årsmöte 2021

[2021-02-02]
På möte den 3 januari 2021 beslutade styrelsen att röstning och deltagande vid årsstämman 2021 enbart kommer att ske genom poströstning. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på ett ordinarie årsmöte i år. Beslutet är fattat för att minska smittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. På detta sätt kan vi undvika en fysisk sammankomst, samtidigt som ni medlemmar får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter. Spelmansförbundet får också genom detta möjlighet att bilda en arbetsför och legitim styrelse. En av anledningarna är att flera andra ideella föreningar fått problem då de hoppat över ett årsmöte och banker och bidragsgivare sedan begärt aktuella dokument och föreningarna i fråga fått problem då dessa banker och bidragsgivare kräver bl. a konstituerande styrelseprotokoll som inte är äldre än ett år. F.ö se handlingarna under Verksamhet/Årsmöten

Allspelslåtar!

[2019-01-15]
Under Verksamhet/Allspelslåtar finns nu en uppdaterad lista. Dessutom finns alla låtar som ljudfiler!

Epost-lista

[2018-08-22]
Har du anmält din epost till epost-listan? Genom att välja att få utskick via epost minskar du både styrelsens arbete och förbundets kostnader för porto! Se Medlemskap/Anmälan epostlista