Årsmöten

Årsmötehandlingar – 2022

Handlingar

Årsmöteshandlingar – 2021

Handlingar
Poströst

Årsmöteshandlingar – 2020

Verksamhetsberättelse
Dagordning
Verksamhetsplan
Budgetplan
Bilaga 1
Ekonomi

Årsmöteshandlingar – 2019

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2019
Budgetplan2019
Huvudkassa
Kassa – J-E Rydström
Kassa – Nils Eriksson
Kassa – Instrumentförsäkring
Stadgeändring
Tidningen
Nyckelharpa – Avtal
Nyckelharpa nr 2