Årsmöten

Årsmöteshandlingar – 2019

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2019
Budgetplan2019
Huvudkassa
Kassa – J-E Rydström
Kassa – Nils Eriksson
Kassa – Instrumentförsäkring
Stadgeändring
Tidningen
Nyckelharpa – Avtal
Nyckelharpa nr 2

 

 

 

Årsmöteshandlingar – 2018

Budgetplan 2018
Huvudkassa
Kassa – J.E. Rydström
Kassa – Instrumentförsäkring