Spel- och dansträff 12/11

Töllsjö, IOGT-lokal Kl. 19.00, medtag fika
Info: Per 072-544 05 40 eller Inger 070-308 98 01