Tidning

Västgötaspelmannen är förbundets tidning och utkommer med 3 nummer per år, planerade till veckorna 6, 22 samt 41.
Den ingår i medlemsavgiften. Man kan även prenumerera på tidningen, som då kostar 100 kr per år. Kontakta kassör Anders Brissman.
Från och med jubileumsåret 2018 utkommer tidningen med 3 nummer per år – planerat till veckorna 6, 22 och 41. Nummer 3 planeras bli i form av ett dubbelnummer.

Material till tidningen sänds, om ej annat anges, till redaktörens adress (se sidan kontakt) senast 5 veckor före utgivningsdatum.

Annonser införs i mån av plats efter diskussion med redaktionen. Medlemmar annonserar gratis.

Arkiv

Här läggs gamla tidningar

Västgötaspelmannen_4_2017
Västgötaspelmannen_3_2017
Västgötaspelmannen_2_2017
Västgötaspelmannen_1_2017
Västgötaspelmannen_4_2016
Västgötaspelmannen_3_2016
Västgötaspelmannen_2_2016
Västgötaspelmannen_1_2016
Västgötaspelmannen_4_2015

Adress till tidningen

Tidningens postadress är redaktörens. Artiklar, foton mm sänds via epost endast till redaktion@vsf.nu

Tidningsredaktion 2020

TF TIDNINGSREDAKTÖR

Michael Eriksson
Tövevägen 2
523 99 Hökerum
073-826 77 21
vsf.redaktion@outlook.com

Anders Brissman, Tibro
072 528 91 28
anders.brissman@telia.com

Ann-Katrin ”Olga” Hellner, Lerdala
0708 74 44 14
olga.hellner@gmail.com

Kristin Svensson, Göteborg
070 342 86 25
kristin@fornfela.se

Ola Wirtberg, Lerdala
Tel. 0708-55 88 23
ola.wirtberg@telia.com

Björn Restin, Nossebro
073-635 30 93
bjorn.restin@gmail.com