Tidning

Västgötaspelmannen är förbundets tidning och utkommer med 4 nummer per år, planerade till veckorna 5-6, 14, 22 samt 41.
Den ingår i medlemsavgiften. Man kan även prenumerera på tidningen, som då kostar 100 kr per år. Kontakta kassör Anders Brissman.

Material till tidningen sänds, om ej annat anges, till redaktörens adress (se sidan kontakt) senast 5 veckor före utgivningsdatum.

Annonser införs i mån av plats efter diskussion med redaktionen. Medlemmar annonserar gratis.

Arkiv

Här läggs gamla tidningar

Västgötaspelmannen 4-2016
Västgötaspelmannen 3-2016
Västgötaspelmannen 2-2016 1
Västgötaspelmannen 1-2016