Tidning

Västgötaspelmannen är förbundets tidning och utkommer med 4 nummer per år, planerade till veckorna 5-6, 14, 22 samt 41.
Den ingår i medlemsavgiften. Man kan även prenumerera på tidningen, som då kostar 100 kr per år. Kontakta kassör Anders Brissman.
Från och med jubileumsåret 2018 utkommer tidningen med 3 nummer per år – planerat till veckorna 6, 22 och 41. Nummer 3 planeras bli i form av ett dubbelnummer.

Material till tidningen sänds, om ej annat anges, till redaktörens adress (se sidan kontakt) senast 5 veckor före utgivningsdatum.

Annonser införs i mån av plats efter diskussion med redaktionen. Medlemmar annonserar gratis.

Arkiv

Här läggs gamla tidningar

Västgötaspelmannen 4-2016
Västgötaspelmannen 3-2016
Västgötaspelmannen 2-2016 1
Västgötaspelmannen 1-2016