Varakursen 2023

Alla som sökt till Varakursen har kommit med och alla som vill ha boende har fått det. Alla kurserna utom en kommer att genomföras. Enda undantaget är Nyckelharpa som vi tvingades ställa in pga för få anmälda, men deltagarna är underrättade. Fakturorna kommer att skickas ut å det snaraste.

 

Per Oldberg ordf.