Förnya / avsluta

För att förnya medlemskap betalas årsavgiften till Bankgiro 5949 – 4591.
För både 2019 är avgiften 150 kr upp till och med 18 års ålder samt 350 kr för äldre. Glöm inte ange namn och adress.
Hedersmedlemmar är avgiftsbefriade.

Vet du med dig att du vill avsluta ditt medlemskap är vi tacksamma om du meddelar kassören:

Anders Brissman
Västra Långgatan 93 B
543 33 Tibro
0504 – 120 10
E-post: kassor@vsf.nu