Försäkring

Instrumentförsäkring
Som medlem i ett spelmansförbund som är anslutet till Sveriges Spelmäns Riks- förbund (SSR) och som har sin fasta bostad i Norden kan du teckna en försäkring till en förmånlig premie för ditt instrument om det skulle skadas eller bli stulet. Försäkringen, som sker i samarbete med Folksam, ger ett mycket gott skydd. Försäkringen gäller hela världen och täcker skada och förlust.
Försäkringen gäller i huvudsak akustiska instrument av alla slag med undantag av orglar, flyglar och pianon, där särskilda försäkringar måste tecknas. Du kan även försäkra fodral, förstärkare och mikrofoner som tillhör instrumentet.
Här är ett informationsblad från Folksam.

Om du är intresserad av att teckna försäkring, ta reda på aktuellt försäkringsvärde, kontakta därefter Anders Utter, som hjälper dig att teckna försäkring.
(Är du osäker över värdet bör du först ta kontakt med en yrkesverksam musikinstrumentmakare och göra en försäkringsvärdering.)

Anders Utter
Arbogagatan 29
418 71 Göteborg
Mail (i 1:a hand): anders.utter@telia.com
Tel/SMS: +46 (0)70-606 20 12

Ytterligare länkar:
– Ansökan som Excel-fil eller som PDF-fil
– Skadeanmälan (PDF)
– Länk till Folksam och instrumentförsäkringen för mer information.