Länkar

Här finner du länkar till spelmansförbund och annat som kan vara till nytta för den folkmusikintresserade!

Andra spelmansförbund i Västra Götalandsregionen:

Resten av landets spelmansförbund hittar du genom Sveriges Spelmäns Riksförbund:

Sveriges Spelmäns Riksförbund

Lyssningsstationer med folkmusik i Västra Götalandsregionen:

Sök i och lyssna på allt material som hittills digitaliserats via de lyssningsstationerna som placerats ut i regionen. Hela regionens material finns på alla stationer. Här finns de:

Västergötlands museum i Skara, se museets ordinarie öppettider – www.skaramus.se
Bohusläns museum i Uddevalla, se museets ordinarie öppettider – www.bohuslansmuseum.se
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg – www.sprakochfolkminnen.se
Borås museum, ring Annika Wihl på 033-358580 för att bestämma tid för besök – www.borasmuseum.se

Notsamlingar:

Instrumentbyggare och reparatörer:

Övrigt: