Minnesfond

Till minne av spelmannen Nils Eriksson, Skogstorp Skepplanda har Västergötlands spelmansförbund från Nils fru Ingrid Eriksson tagit emot pengar och en inspelning med Nils Eriksson och Emil Andersson. Detta som grundplåt till den Minnesfond ur vilken man kan söka stipendier för att i första hand främja och bevara gehörstraditionen efter Nils och Emil, samt i andra hand uppmuntra spelmän som på ett stiltroget sätt för äldre spelmäns västgötska låttradition och spelsätt vidare.

Nils Föddes 25 september 1913 och fick sin första fiol efter avslutad skolgång. Nils lärde sig låtar efter spelmän från trakten, främst av Karl Olsson i Grolanda. Från 1930-talet och framåt var Nils tillsammans med Emil Andersson en ofta anlitad spelman på dansbana, fester och bröllop. Nils var inte notkunnig så han lärde sig alla låtar på gehör. Efter Emil Anderssons bortgång på 1970-talet sökte sig Nils till andra spelkamrater och han var bl a en trogen gäst på dansstugorna i Brobacken utanför Alingsås. Nils dog den 7 november 1986.

Genom en gåva eller att köpa CD-skivan eller kassetten med Nils och Emils inspelning så kan fonden växa och vi får mer pengar att dela ut till stipendiater som vill fortsätta med den västgötska låttraditionen. Inspelningen finns att köpa via vsf:s försäljningssida.

Ge en gåva Ge en minnesgåva Ge en hyllningsgåva

Utdrag ur stadgar för stipendiet:

§1 Stiftelsens ändamål:

Nils Erikssons minnesfond har tillkommit för att främja och bevara gehörstraditionen efter spelmännen Nils Eriksson och Emil Andersson, Skogstorp, Skepplanda, och skall Stiftelsen genom stipendier i första hand uppmuntra spelmän att tillägna sig gehörstraditionen efter Nils Eriksson och Emil Andersson, samt i andra hand uppmuntra spelmän, som på ett stiltroget sätt för äldre spelmäns västgötalåttradition och spelsätt vidare.

§4 Stipendier:

Då fondmedlen uppgår till 35 000:- äger styrelsen under samma förutsättningar som ovan utdela stipendier till ett sammanlagt belopp, som ej överstiger 90% av den årliga avkastningen. Stipendiet utdelas samma år styrelsen beslutat om stipendiat.

Kontaktperson är:

Björn Restin
0736-35 30 93
bjorn.restin@gmail.com

Nils Eriksson-stipendiater