Om VSF

Spelmansförbundets uppgift är att väcka och upprätthålla intresset och förståelsen för västgötsk folkmusik och visa.

VSF arrangerar spelmansstämmor, festivaler och spelträffar i landskapet samt stöttar lokala evenemang. Förbundet anordnar bl.a. kurser på fiol, nyckelharpa, durspel, klarinett och folklig dans. En vecka varje sommar hålls en låtkurs särskilt för ungdomar, 12-18 år. VSF arbetar med utgivning av notsamlingar, böcker, kassetter, CD etc. Detta sker bl.a. i samarbete med Västergötlands Folkmusikarkiv på länsmuseet i Skara. Vidare samarbetar förbundet på olika sätt med lokala spelmanslag, dansföreningar, arkiv, länsmusikstiftelser, museer, studieförbund, skolor, bibliotek, kommunala musik- och kulturskolor.

VSF är anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) och är en ideell, religiöst och politiskt, obunden förening.