Spelmansskolan

SPELMANSSKOLAN – Kursledare Billy Lätt

SPELMANSSKOLAN är en ny gren på det folkmusikaliska västgötaträdet och som det är ett längre reportage om i ”Västgötaspelmannen” nr. 1-2024  och i SSR;s tidning ”SPELMANNEN” nr.4-2023. Denna 2-åriga kurs erbjuder en möjlighet att gå in djupare och bredare i en levande folkmusiktradition där låtspelet från Skaraborg är centralt. Låtarna som lärs ut kopplas ihop med tillhörande funktioner och form till olika danser, främst fläckpolskor med bl.a varianten trinning, danstempo, rytmik och ceremoniell musik. Kursledare Billy Lätt har sin levande speltradition efter spelmän som Ernst Hassel, Sven Ingvar Heij, Tord Johansson, Artur Larsson, Arvid Johansson och Waldemar Lätt.

Annat innehåll i kursen

Upplägg/organisering

Kursstart: I Augusti under Ornungastämman. Mer info. efter anmälan till kursen

Innehåll: 4 lördagsträffar pr. år genom 2 år inkl. 2 helger. Kost och logi kommer till på  helgsamlingarna.

Kostnad: pr.år. (Info kommer snart)

Var: I ABF;s lokaler eller på folkhögskola som är beläget så nära kursdeltagarnas hemvist som möjligt.

Målgrupp: Musikanter, spelmän, folkmusiker, musikstudenter och elever på musikutbildningar som vill fördjupa sig i en genuin speltradition och sätta in musiken i ett vidare och och lokalt/regionalt förankrat sammanhang.

Planerat: Konserter och turne för deltagarna på större och mindre scener våren 2026.

 

Samarbetspartners i projektet: Västergötlands spelmansförbund, Folkmusik i Väst och ABF på lokal och regional nivå i Västra Götaland.

 

För mer information: kontakta Billy Lätt. E;post. billy.latt03@gmail.com   Tlf; 0702-00 92 97